Uncategorized

“Dấu ấn” thành phố vùng biên của Đảng bộ TX.Hồng Ngự

ĐTO – Chặng đường 5 năm của một nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ không phải là dài, nhưng với khát vọng vươn lên vì quê hương vùng biên giới giàu đẹp, có truyền thống lịch sử trên 200 năm, bằng những Nghị quyết theo mục tiêu mà Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, Đảng bộ và Nhân dân TX.Hồng Ngự  đã tạo được “dấu ấn” quan trọng. Đó là thị xã đạt đô thị loại III, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết công nhận thành phố loại III trực thuộc tỉnh.  

Đạt được “dấu ấn” trong nhiệm kỳ qua là nhờ Đảng bộ đã quyết tâm cụ thể hóa bằng những Chương trình hành động để thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội lần II: Huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng TX.Hồng Ngự phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục lấy thương mại – dịch vụ và phát triển đô thị, kinh tế biên giới làm khâu đột phá. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; phát huy nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao mức sống dân cư. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, an ninh biên giới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền trong sạch, năng động, tận tuỵ phục vụ Nhân dân. Đến năm 2020, các xã Tân Hội, Bình Thạnh và An Bình B đạt các tiêu chí xã nông thôn mới; tỷ lệ cây xanh đô thị đạt 10,5m2/người, nông thôn đạt 5m2/người, 100% chất thải rắn đô thị, chất thải y tế và 80% chất thải độc hại, nước thải các cơ sở chăn nuôi được xử lý.

Một góc của đô thị trẻ vùng biên Hồng Ngự

Hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra thực hiện đều đạt và vượt, tình hình kinh tế – xã hội phát triển khá toàn diện, ổn định, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, hạ tầng, diện mạo, cảnh quan đô thị, nông thôn thay đổi và phát triển rất nhiều so với đầu nhiệm kỳ. Thị xã được công nhận đạt đô thị loại III, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã được công nhận là thành phố loại III trực thuộc tỉnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả… Có thể khẳng định, với quyết cao của cả hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua nên kết quả đã đạt và vượt các chiêu mà Đại hội Đảng bộ lần III đã khẳng định, trong đó những kết quả đạt được tạo “dấu ấn” về TX.Hồng Ngự là 1 trong 3 đô thị lớn của tỉnh Đồng Tháp gồm: TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc và TX.Hồng Ngự. Thị xã có đường biên giới Quốc gia tiếp giáp với tỉnh Preyveng – Vương quốc Campuchia. Tại Quyết định số 1580/QĐ-TTg ngày 9/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, theo đó đã xác định “TX.Hồng Ngự là đô thị loại III, đô thị trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa phía Bắc và hành lang kinh tế biên giới tỉnh Đồng Tháp; là đô thị trung tâm về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, giao thương của Khu kinh tế; có vị trí an ninh – quốc phòng”.

Trong những năm qua chính quyền các cấp và Nhân dân TX.Hồng Ngự đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những bước tiến mạnh mẽ, nền kinh tế đạt khá và có mức tăng trưởng ổn định, GRDP tăng đều hàng năm. Các loại hình dịch vụ trên địa bàn phát triển nhanh, đa dạng, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người dân, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng; giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; trong thời gian qua diện mạo của thị xã đã có nhiều thay dổi rõ rệt với những công trình, dự án được quy hoạch tổng thể, đồng bộ. Đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng; tốc độ đô thị hóa nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và làm động lực để phát triển kinh tế xã hội cho TX.Hồng Ngự nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *